Komende activiteitenGehouden activiteiten


Woensdag 25 januari 20.00 uur
Informatieavond over historische busreis naar Fulda en Wittenberg in de Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364 in Rijswijk.

Zondag 29 januari 10.00 uur
Gezamenlijke kerkelijke viering in de Bonifatiuskerk voor alle parochianen en kerkelijke gemeenteleden van de kerken in Rijswijk, waarbij er in beginsel geen viering in de andere kerken plaatsvindt.

Zondag 12 februari 10.00 uur
Een gezamenlijke viering in de Nieuwe Kerk, waarbij de andere kerken niet gesloten zullen zijn.

Zondag 19 maart 15.00 uur
Een gezamenlijke kooruitvoering in de Bonifatiuskerk, waaraan vier grote Rijswijkse koren / samengevoegde koren deelnemen.

Zondag 2 april 10.00 uur
Een gezamenlijke viering in de Leeuwendaalkerk, waarbij de andere kerken niet gesloten zullen zijn.

Zondag 30 april 16.00 uur
Lezing in de Hofrustkapel over 750 jaar bijbelvertalingen door prof. dr. Wido van Peursen (Hoogleraar Oude Testament aan de Faculteit van de Godgeleerdheid, Vrije Universiteit van Amsterdam).

Zondag 14 mei 20.00 uur
Leeuwendaallezing in de Oude Kerk over de geschiedenis van de kerkmuziek door cantor-organist van de Oude Kerk Henny Heikens.

Zondag 18 juni 09.30 uur
Een gezamenlijke viering in de Benedictus en Bernadettekerk, waarbij de andere kerken niet gesloten zullen zijn. Voorganger: pastoor W.P. Bakker, m.m.v. het Gerardus Majellakoor o.l.v. Ben van Oosten

Dinsdag 15 t/m zaterdag 19 augustus
Een busreis naar Fulda (waar Bonifatius ligt begraven) en Wittenberg (de stad van Luther) voor parochianen en kerkelijke gemeenteleden.

Zondag 10 september 10.00 uur
In het kader van "750 jaar Kerk in Rijswijk" is er dit jaar in elk van de deelnemende kerken een zondagse viering waarin nadrukkelijk gelovigen van de ándere kerken welkom zijn. Op 10 september a.s. is de beurt aan de Protestantse Gemeente met een viering in de Oude Kerk aan de Herenstraat. Hopelijk zijn er Katholieken, Nederlands Gereformeerden, Vol Evangelischen en wie weet welke andere kostgangers van Onze Lieve Heer, die deze zondag de weg naar de Oude Kerk vinden, om gezamenlijk te ervaren hoe het er hier zoal aan toe gaat in de eredienst. Centraal staat het verhaal van de barmhartige Samaritaan. U bent van harte welkom op 10 september, om 10.00 uur! Voorganger is ds. Michel de Leeuw.

Zaterdag 16 september van 16.00 tot 19.00 uur
Een samenzijn voor kerkelijke vrijwilligers (Oud-Rijswijk) in de Pastorietuin van de Bonifatiuskerk (op uitnodiging).

Dinsdag 10 oktober 10.00 uur
De theaterproductie ‘Niemand zoals jij’, aangeboden aan de jeugd van Rijswijk, voor de groepen 5-8 van de basisscholen. Locatie: in de Hofrustkapel in Oud-Rijswijk.

Zaterdag 21 oktober
Een sociale jeugdactiviteit in samenwerking met de Stichting Present.

Woensdag 25 oktober 20.00 uur
Erfgoed Rijswijk verzorgt dia-lezingen in het kader van ‘750 jaar Kerk in Rijswijk’. Deze lezingen in het Museum Rijswijk belichten voornamelijk gebeurtenissen uit de jongste geschiedenis. Klik voor meer informatie op Dia-lezingen.

Zaterdag 28 oktober 15.00 uur
Korte orgelconcerten in achtereenvolgens de Hofrustkapel, Oude Kerk en de Bonifatiuskerk. In de laatste kerk staat een concert voor drie orgels op het programma. Meer informatie

Zondag 12 november 10.00 uur
Een gezamenlijke viering in de Hofrustkapel, waarbij de andere kerken niet gesloten zullen zijn.

Zondag 26 november 16.00 uur
Debat over de maatschappelijke inbreng van kerken in Rijswijk onder leiding van Davo van Peursen (Hofrustkapel) en m.m.v. de diaken Pier Tolsma (Bonifatius- en Sint Maarten en Trinitasparochie Voorburg) en Leendert Verzijden (voorzitter van het college van diakenen van de Protestantse Gemeente Rijswijk). Voor dit debat worden ook enkele maatschappelijke organisaties waaronder de gemeente Rijswijk uitgenodigd.

Tot en met 3 december
Een vaste tentoonstelling van bijzondere kunstschatten uit de deelnemende kerken in Museum Rijswijk. Op vrijdag 13 oktober om 16.00 uur opent de bisschop van Rotterdam mgr. dr. J.H.J. van den Hende deze tentoonstelling. Meer informatie

Zondag 3 december 10.00 uur (Eerste Advent)
Gezamenlijke kerkelijke slotviering in de Bonifatiuskerk voor alle parochianen en kerkelijke gemeenteleden van de kerken in Rijswijk, waarbij er in beginsel geen viering in de andere kerken plaatsvindt. Meer informatie