Hofrustkapel


De toenmalige Hofrustkerk dateert uit 1894, kort na de Doleantie van 1886, en is in opdracht van de Gereformeerde Kerk van Rijswijk gebouwd. De oppervlakte besloeg toen nog geen 11 meter lang (thans ruim 30 meter) bij een breedte van 9 meter. Kosten ƒ 8888, plus ƒ 2080 voor de grond.

De kapel is verbouwd, uit- en bijgebouwd tot uiteindelijk 600 zitplaatsen in de jaren:
1906: Dienstvertrekken achter de kansel bij de kerkruimte getrokken (kansel 3,5 m naar achteren).
1913: Verdere uitbreiding naar achteren met het huidige middengedeelte: de zijnissen plus tussengelegen ruimte. Bovendien nieuwe dienstruimten achter de kansel.
1923: Opnieuw uitbreiding naar achteren met ruim het huidige podiumgedeelte. Bovendien bouw van de tegenwoordige orgelgaanderij (toen nog voor zitbanken bestemd)

Begin vijftiger jaren aanbouw van een zalencentrum (toen: Gebouw Irene).

Begin jaren zestig ingrijpende restauratie van het kerkgebouw door o.a. vernieuwing voorgevel en ramen en de verplaatsing orgel.

In 1975 vervanging orgel. Het toen geplaatste orgel, gebouwd in 1888 door de Leidenaar Jan van Gelder, was afkomstig uit de voormalige Westerkerk in Den Haag. Dit instrument werd in 1936 uitgebreid met een zelfstandig pedaal. En in 1955 werden enkele romantische registers gewijzigd in een neobarokke klank. Het telt nu 19 stemmen.

Sluiting van de Gereformeerde Hofrustkerk eind 1984.
Het gebouw werd voor dreigende sloop behoed door de overname van het hele complex in 1985 door de Volle Evangelie Gemeente Rijswijk. De Hofrustkerk heet sindsdien Hofrustkapel.

In 2013 verzorgde Pels&Van Leeuwen een ingrijpende onderhoudsbeurt van het orgel.
In 2016 verbouwing van de achtermuur. Verwijdering van de preekstoel en het daarboven hangende klankbord. Plaatsing van het logo.

Voor meer informatie: www.vegr.nl