Comité van Aanbeveling


pastoor Lex van Deelen(H. Bonifatiusparochie)
ds. Michiel de Leeuw(Protestantse Gemeente Rijswijk)
Davo van Peursen(Volle Evangelische Gemeente)
ds. Hans van ’t Hoff(Nederlandse Gereformeerde Kerk)