750 jaar Kerk in Rijswijk


In 2017 vieren we dat de Kerk in Rijswijk 750 jaar bestaat. Uit de oude archieven blijkt dat in 1267 voor het eerst schriftelijk sprake is van de ‘Parochie te Rijswijk’. Dit wordt beschouwd als het formele begin van de christelijke kerk in onze gemeente.

Om dit breed en op gepaste feestelijke te kunnen vieren zijn de volgende vier kerken in Rijswijk een samenwerking aangegaan: de Rooms-katholieke Parochie, de Protestantse Gemeente Rijswijk, de Volle Evangelie Gemeente (de Hofrustkapel) en de Nederlands Gereformeerde Kerk (de Leeuwendaalkerk). Leden van de vier kerken vormen het projectteam. Vier voorgangers van de kerken vormen het Comité van kerkelijke aanbeveling.

Doel van deze herdenking is de onderlinge kerkbanden te verstevigen door dit samen te doen en met elkaar naar buiten te treden.